O autorze
Joanna Erbel - kandydatka na prezydentkę Warszawy z ramienia Partii Zieloni, aktywistka miejska. Socjolożka miasta, fotografka, publicystka. Współzałożycielka Stowarzyszenia Duopolis oraz Magazynu Miasta. Członkini Krytyki Politycznej oraz Kongresu Ruchów Miejskich. Kuratorka cyklu Nowe Sytuacje w ramach Malta Festival 2011. Organizatorka szeregu debat i spotkań na temat polityki miejskiej. Pracuje w barze Prasowym jako koordynatorka ds. wydarzeń kulturalnych i współpracy z lokalną wspólnotą. Członkini organizacji Rolnictwo Wspierane przez Społeczność. W mieście można ją spotkać zawsze z rowerem.

Rewitalizacja Pragi – co się dzieje?

Miesiąc temu minął czas na składanie uwag do Zintegrowanego Programu Rewitalizacji Warszawy do 2022 roku – to jedna z najważniejszych dla zrównoważonego rozwoju Warszawy inwestycji, na którą planuje się przeznaczyć nawet 1,5 mld zł.

Doceniając działania miasta na rzecz stworzenia kompleksowego programu rewitalizacji, czujemy się zaniepokojeni brakiem informacji o dalszym kształcie tego programu. Od końca kwietnia wokół szeroko reklamowanego przez miasto programu zmian zapadła cisza.

Nie wiemy, jakie poprawki i ile zostało złożonych do Zintegrowanego Programu Rewitalizacji oraz w jakim stopniu wpłyną one na ostateczny kształt Programu.

W trakcie konsultacji zgłaszany był postulat, aby po zebraniu poprawek opublikować je i kontynuować pracę nad ich wdrożeniem. Postulowaliśmy wspólne przedyskutowanie uwag z przedstawicielami ratusza.

Niestety do tej pory ratusz nie ujawnił ani treści, ani liczby zgłoszonych poprawek.

A przecież od dawna wiadomo, że warunkiem powodzenia rewitalizacji społecznej jest szeroki udział mieszkańców na wszystkich etapach realizacji programu.

Naszym zdaniem w przedłożonym do konsultacji projekcie w zbyt małym stopniu przewidziano reprezentację strony społecznej przy wdrażaniu i ewaluacji programu.

Program Rewitalizacji przygotowany przez miasto wzbudza duże nadzieje – ale również obawy organizacji społecznych i aktywistów miejskich. Doceniamy ogrom wykonanych prac i pozytywnie oceniamy szereg elementów ZPR: wzmocnienie mieszkalnictwa społecznego, inwestycje w infrastrukturę sportową, społeczną i edukację.

Zwracamy jednak uwagę na to, że w obecnym kształcie Program:

• nie rozwiązuje w wystarczającym stopniu społecznych problemów Pragi;

• w niewystarczający sposób uwzględnia potrzebę reprezentacji strony społecznej przy wdrażaniu i ewaluacji programu.

• W programie brak jest jasnych kryteriów oceny jego skutków;

• program uznaje przemysł kreatywny za dźwignię rozwoju obszarów objętych programem – przy braku wsparcia dla innych branż działalności gospodarczej, a to grozi gentryfikacją;

• program koncentruje się na tworzeniu instytucjonalnych „wysp”, takich jak nowa siedziba Sinfonii Varsovia, przy pominięciu inicjatyw lokalnych już działających na Pradze;

• program w niewystarczającym stopniu uwzględnia zaangażowanie lokalnych mieszkanek i mieszkańców, ekspertek i ekspertów oraz grup formalnych i nieformalnych działających na obszarze rewitalizowanym.

Ponownie zwracamy się do Prezydent Warszawy, Hanny Gronkiewicz-Waltz, o partycypacyjne opracowanie uwag społecznych zgłoszonych w trakcie konsultacji. Proponujemy, aby wraz z urzędnikami przedstawiciele strony społecznej mogli omówić swoje propozycje oraz wyjaśnić pojawiające się wątpliwości. W naszej opinii dialog i otwarcie administracji publicznej na głos obywateli stanowić powinny fundamenty nadchodzących w Warszawie zmian.


Dobre zaplanowanie działań oraz włączenie w proces strony społecznej jako ważnego partnera dla urzędu jest koniecznym warunkiem skutecznej rewitalizacji i niezmarnowania pokaźnej kwoty, która zostanie na nią przeznaczona.


Agata Diduszko-Zyglewska, Krytyka Polityczna
Joanna Erbel, Kongres Ruchów Miejskich
Paulina Fabrowska, Cyfrowe Archiwum Bemowa
Jacek Grunt-Mejer, Strefa Piesza
Karol Kretkowski, Habitat for Humanity Poland
Grzegorz Laszuk, Praska Platforma Kultury
Konrad Marczyński, Praskie Stowarzyszenie Mieszkańców „Michałów”
Jan Mencwel, Miasto Jest Nasze
Krzysztof Michalski, Praskie Stowarzyszenie Mieszkańców „Michałów”
Bogna Świątkowska, Społeczna Rada Kultury
Izabela Zygmunt, Partia Zieloni
Dominik Pucek, Partia Zieloni, Rada Osiedla Grochów Centrum
Zuzanna Lulińska, Partia Zieloni, Rada Osiedla Kamionek
Alina Gałązka, Komuna Warszawa

Znajdź nas na Znajdź nas na instagramie
Trwa ładowanie komentarzy...